"Hoy es siempre todavía" Antonio Machado

viernes, 16 de enero de 2009

Primera prova

GENER 09
1. ELS QUADRATS. Quatre quadrats es converteixen en dos (llevant dues fletxes).
2. EL GRUP DE MÚSICA. Un grup d’alumnes de diferents classes d’un institut decideixen formar un grup de música. Els impulsors de la idea són Pere, David i Joan. Un d’ells toca la guitarra, altre el piano i altre la bateria.
Amb les pistes que ens donarem, sabries dir-nos què instrument toca cadascú?

Cap d’ells sap tocar més d’un instrument.
El guitarrista i el bateria van a la mateixa classe.
Joan va a classe de música tots els dies.
David toca pitjor que el guitarrista.
El guitarrista ja havia format part anteriorment d’altre grup de música.
Pere no coneix a Joan.


3. QUADRAT MÀGIC. Col·loca els números de l’1 al 9,
tenint en compte que la suma de les caselles horitzontals,
verticals i diagonals ha de ser 15.

No hay comentarios: